Thang điểm đánh giá
Bộ chỉ số được ban hành kèm theo Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022. Theo đó, mức độ chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục được đánh giá theo 2 nhóm tiêu chí thành phần (nhóm tiêu chí "Chuyển đổi số trong dạy, học" và nhóm tiêu chí "Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục") với thang điểm tối đa là 100.
Mức độ 1
Mức chưa đáp ứng
0-49
50-75
76-100

Tổng điểm của mỗi nhóm tiêu chí dưới 50. Ở mức này, cơ sở giáo dục chưa đáp ứng các yêu cầu cơ bản về triển khai chuyển đổi số.

Mức độ 2
Mức đáp ứng cơ bản
0-49
50-75
76-100

Tổng điểm của mỗi nhóm tiêu chí đạt từ 50 đến 75. Ở mức này, cơ sở giáo dục đã đáp ứng yêu cơ bản về triển khai chuyển đổi số.

Mức độ 3
Mức đáp ứng tốt
0-49
50-75
76-100

Tổng điểm của mỗi nhóm tiêu chí đạt trên 75. Ở mức này, cơ sở giáo dục đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản và một số yêu cầu nâng cao về triển khai chuyển đổi số.

Các mốc thời gian quan trọng
01
Cơ sở giáo dục
Bắt đầu
 • Thiết lập minh chứng
 • Cập nhật đánh giá tiêu chí
02
Cơ sở giáo dục
Trước 31-5
 • Gửi báo cáo tự đánh giá
 • Đồng bộ dữ liệu lên CSDL ngành của BGD&ĐT
03
Sở/Phòng Giáo dục
Trước 20-6
 • Kiểm tra báo cáo
 • Phê duyệt hoặc Từ chối yêu cầu bổ sung
 • Thực hiện đánh giá ngoài
04
Sở/Phòng Giáo dục
Kết thúc trước 20-06
 • Công bố mức độ CĐS
 • Đồng bộ dữ liệu lên CSDL ngành của BGD&ĐT
SẢN PHẨM CHUYỂN ĐỔI SỐ
Trong dạy học
Hệ thống dạy học trực tuyến
Công cụ giao bài tập về nhà
Phần mềm tổ chức thi tại phòng máy
Phần mềm tổ chức thi toàn trường

vnEdu LMS

vnEdu Content

Kho ngân hàng câu hỏi
Công cụ soạn thảo bài giảng 2D, 3D
Thư viện bài giảng 3D
Thư viện khóa học trực tuyến đại chúng mở
SẢN PHẨM CHUYỂN ĐỔI SỐ
Trong quản trị cơ sở giáo dục
Quản lý trường học vnEdu
Thư viện số
Quản lý cơ sở vật chất
Tuyển sinh đầu cấp
Sổ điểm, học bạ điện tử
Ứng dụng tương tác giữa phụ huynh và nhà trường
Quản lý sức khỏe, y tế
Thanh toán không dùng tiền mặt
Lợi ích người dùng
Cơ sở giáo dục

Nhân viên

 • Sử dụng duy nhất 1 tài khoản đăng nhập vào Hệ sinh thái đa dịch vụ
 • Dễ dàng đánh giá trực tuyến mọi lúc, mọi nơi
 • Hỗ trợ kiểm soát, lưu trữxem trực tuyến các minh chứng
 • Đánh giá nhanh chóng từ thư viện mẫu hoặc dữ liệu các năm trước

Ban giám hiệu

 • Phân quyền linh hoạt cho các tài khoản
 • Xem các biểu đồ báo cáo trực quan theo thời gian thực
 • Gửi báo cáo và xem phản hồi của cơ quan quản lý nhanh chóng
 • Xem công bố và nhận xét kết quả đánh giá CĐS
 • Tự động đồng bộ dữ liệu lên hệ thống CSDL ngành

Chuyên viên

 • Quản lý tình hình CĐS tức thời bằng các biểu đồ, báo cáo trực quan
 • Quy trình phê duyệt báo cáo tiện lợi
 • Hỗ trợ đánh giá CĐS các CSGD nhanh chóng
 • Tự động đồng bộ dữ liệu lên hệ thống CSDL ngành

Lãnh đạo

 • Phân quyền linh hoạt cho các tài khoản
 • Theo dõi, giám sát tình hình CĐS tức thời bằng các biểu đồ, báo cáo trực quan
 • Thúc đẩy hiệu quả chuyển đổi số ở các cơ sở giáo dục
 • Xem công bố và nhận xét kết quả đánh giá CĐS
 • Phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong chuyển đổi số
Sở/Phòng giáo dục